/ANA SAYFA - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Sürdürülebilirlik

Fabrikalar, küresel karbon ayak izi ve CO₂ emisyonlarının önemli bir kaynağıdır. Carbon Brief 2018 Yılında yaptığı araştırmaya göre çelik üretimi, CO₂ emisyonlarının %11'inden sorumlu olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Bu ve benzeri sebeplerden dolayı, sektörlerimizde karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik sürdürülebilirlik çabalarına katkı sağlıyor, yaşanılabilir bir dünya için çalışıyoruz.

Çevresel Yönetim
Önceliğimiz Doğa
Kendimizi, kaynakları korumaya ve kaynakların çevreye verebileceği zararları azaltmaya adadık. Faaliyetlerimizde çevresel açıdan en verimli teknolojileri kullanarak, atık azaltmaya yönelik projeleri, etkili su yönetimini ve sürdürülebilir uygulamaları benimsiyoruz.
Kısacası, doğanın korunmasına yoğun bir şekilde katkı sağlıyor, geleceği ve gelecek nesillerin refahını önemsiyoruz.

Önceliğimiz Gelecek
Erna Holding olarak, iklim değişikliğinin hızlı bir şekilde ciddiye alınması ve olumsuz etkilerine karşı güçlü bir duruş sergilenmesi gerektiğinin farkındayız.
Gezegenimizi ve gelecek nesilleri korumak ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için kararlı adımlar atıyoruz. Bu nedenle, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaktan, enerji verimliliğine yönelik projelere katkıda bulunmaktan ve yenilikçi çözümleri uygulamaktan çekinmiyoruz. En güncel çözümleri yakından takip ederek karbon ayak izimizi azaltıyoruz.

Önceliğimiz Kaynaklarımız
Döngüsel ekonominin ilkelerini, kendi ilkelerimiz olarak görüyoruz. Gereksiz tüketimi en aza indirip kaynak verimliliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.
Geri dönüşüm, sürdürülebilir tüketim ve sorumlu ürün yaşam döngüsü yönetimi gibi yenilikçi yaklaşımlarla daha sürdürülebilir ve daha verimli ekonomiye destek veriyoruz.
Sosyal Sorumluluk
Önceliğimiz Hayat Kalitesi
Rol aldığımız topluluklarda her zaman olumlu etki yaratmak istiyoruz. Eğitim, sağlık ve toplumsal refah projelerine katkı sunan girişimlere ve çalışmalara sıklıkla katılım sağlıyoruz.
Yerel kurumlar ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde bulunarak kalıcı sosyal değerler üretmeyi, bireylerin ve toplumun hayat standartlarını artırmayı amaçlıyoruz.

Önceliğimiz İş Ortaklarımız
Paydaşlarımızın gereksinimlerini, taleplerini ve kaygılarını anlamak bizim için oldukça önemli. Geri bildirim almak ve paydaşlarımızın çıkarlarıyla uyumlu işler yapmak için bağlarımızı her zaman güçlü tutuyoruz.
İşlerimizi müşterilerimizle, çalışanlarımızla ve üçüncü taraflarla uyum içinde yürütüyor, birlikte çalıştığımız herkesin bakış açısına ve değerlerine önem veriyoruz.
Yönetişim
Önceliğimiz İş
Sürdürülebilirlik, stratejimizin temellerinden birini oluşturuyor. Sorumluluk sahibi ve etkili yönetişim faaliyetleri, sürdürülebilir ve kârlı büyümeyi olumlu yönde etkiler. Bunların yanı sıra uzun vadeli başarı için büyük önem taşır.
Tüm faaliyetlerimizde en üst düzeyde yönetişim, şeffaflık ve etik davranış ilkelerini benimsiyoruz. İşimizi yürütürken, etik değerlere uygun bir şekilde sorumluluk bilinciyle hareket etmek için çaba gösteriyoruz.

Önceliğimiz Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik ve kârlı büyümenin birbirine bağlı amaçlar olduğunun bilincindeyiz. Çevresel ve toplumsal konuları stratejik planlamamızın merkezine yerleştirerek bu hedefleri sürdürülebilir kılmaya çalışıyoruz.
Büyümemizi uzun süreli sürdürülebilirlik amaçlarıyla uyumlu hale getirerek geleceği sürdürülebilir kılıyoruz. Şirketimiz sürdürülebilir uygulamalarla geleceğin lideri olma yolunda ilerlemektedir.